Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Skaczemy do końca Października w każdy weekend od piątku do niedzieli. Zapisy: 509-871-001

Skaczemy do końca Października w każdy weekend od piątku do niedzieli. Zapisy: 509-871-001

Skaczemy do końca Października w każdy weekend od piątku do niedzieli. Zapisy: 509-871-001

StartSZKOLENIAPodręcznik SkoczkaOgólna wiedza o spadochronie
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Spadochron/Czasza.jpg'
There was a problem loading image 'images/Spadochron/Czasza.jpg'

OGÓLNA WIEDZA O SPADOCHRONIE:

 • Budowa systemu spadochronowego uprząż pokrowiec;
 • Czasza główna - budowa, proces otwarcia i wypięcia;
 • Zasady działania i obsługa automatu AAD oraz wysokościomierza
 • Analogowego i akustycznego;
 • Inne systemy zabezpieczające proces otwarcia;
 • Kontrola gotowości spadochronu do skoku.

BUDOWA SYSTEMU SPADOCHRONOWEGO

Uprząż - pokrowiec


b_136_254_16777215_00_images_Spadochron_Uprz__spadochronu.jpgUprz spadochronu jpg 1
 

PODSTAWOWE CZĘŚCI SPADOCHRONU I ICH WSPÓŁDZIAŁANIE:

Czasza.jpgb_331_388_16777215_00_images_Spadochron_Czasza_1.jpg

 Pilocik (spadochron wyciągający)

Taśma łącząca

Osłona czaszy (paczka)

Czasza

Linki nośne

Linki sterownicze

Slajder

Taśmy nośne

Uprząż wraz pokrowcem

PILOCIK

Jego głównym zadaniem jest wyciągnięcie osłonki ze złożoną w niej czaszą, wyplecenie linek i ściągnięcie osłonki z czaszy.  Zbudowany jest z części górnej, uszytej z nisko przewiewnej lub nie przewiewnej tkaniny oraz z części dolnej wykonanej z siatki o dużej przepuszczalności powietrza.
 

Pilocik miękki

Pilocik

 

Znajduje się w kieszonce na zewnątrz pokrowca i wyrzucany jest ręcznie przez skoczka.
Jego dodatkowym zadaniem jest otwarcie pokrowca spadochronu głównego. 

                     
 
 
 
 
Pilocik sprężynowy:
Pilocik 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiada sprężynę, która ma na celu jak najdalsze odrzucenie go od pokrowca i wydostanie z za zawirowań znajdujących się za spadającym skoczkiem. Używa się go w spadochronach otwieranych ręcznie uchwytem, lub otwieranych liną desantową. W spadochronie złożonym do skoku znajduje się wewnątrz pokrowca.            

 

TAŚMA ŁĄCZĄCA

Taśma łącząca

 

 

 

 

 

Łączy pilocik z czaszą spadochronu i ma długość ok. 2,5 m. Zamontowana jest, z jednej strony na wierzchołku czaszy a z drugiej do podstawy pilocika. Potrzebna jest do tego aby pilocik mógł odskoczyć, lub być wyrzucony poza zawirowania powietrza tworzące się za spadającym skoczkiem. W spadochronach z ręcznie wyrzucanym pilocikiem posiada łukową zawleczkę zamykającą pokrowiec (zdj.)  
 Zawleczka łukowa
 
 

       OSŁONA CZASZY – PACZKA

Paczka

Jej zadaniem jest uporządkowanie procesu otwierania oraz zabezpieczenie przed możliwością przerzucenia linek nośnych przez czaszę. Ma kształt sześcianu, w którym jeden z boków stanowi klapkę zamykającą. Po umieszczeniu złożonej czaszy w osłonce zamyka się ją klapką i blokuje wplotami linek. Resztę linek zaplata się na zewnątrz osłonki w gumki umieszczone po jej bokach. Po napełnieniu czaszy osłonka znajduje się na środku jej górnej powierzchni.
 
CZASZA GŁÓWNA – BUDOWA
Budowa czaszy

Służy do spowolnienia prędkości pionowej skoczka, a także daję możliwość znacznego przemieszczania się w poziomie. Ma możliwość sterowania dzięki linkom i uchwytom sterowniczym. Obecnie występuje bardzo dużo różnych typów czasz spadochronów szybujących. Różnice konstrukcyjne wynikają z przeznaczenia danej czaszy, natomiast różne rozmiary dają możliwość dopasowania spadochronu do wagi skoczka.

Szkolne - Bardzo bezpieczne, duże (pow. 25 - 30 m kw.), 9-cio i 7-mio komorowe. Charakteryzują się bardzo małą prędkością opadania, małą zwrotnością i praktycznie niemożliwe do "przeciągnięcia".

Ogólnego zastosowania  - Najbardziej liczna grupa czasz przeznaczona dla skoczków preferujących spokojne szybowanie. Świetnie nadają się na pokazy i do skoków w ograniczony teren. Średniej wielkości (pow. 13 - 21 m kw.), najczęściej 7-mio komorowe.

Do celności lądowania - Duże, powolne czasze (pow. 23 - 27 m kw.), 7-mio komorowe. Pozwalają na precyzyjne lądowania. Mają możliwość stabilnego opadania w pionie.

"kanapowe", tzw. CRW -  Małe i średnie czasze (pow. 12 - 24 m kw.), 7-mio komorowe.

Charakteryzują się wzmocnioną budową potrzebną w przypadku skoków na CRW.

Często przeznaczone tylko do małych opóźnień.

Szybkie - Czasze małe i bardzo małe (pow. 9 - 18 m kw.) o obrysie prostokątnym lub eliptycznym. Zwrotne, najczęściej 9-cio komorowe, wykonane z tkaniny nie przewiewnej.

Wymagają dużej umiejętności sterowania spadochronem.

Dają możliwość długich i efektownych lądowań.

Tandemowe  - Bardzo duże (pow. 39 - 50 m kw.) przeznaczone do skoków z pasażerem,
9-cio komorowe.

Ekstremalne - Bardzo małe (pow. 5 - 11 m kw.), 7-mio i 9-cio komorowe.

Niesamowicie szybkie i zwrotne. Wymagają bardzo uważnego latania i są przeznaczone dla skoczków o bardzo dużych umiejętnościach pilotażu. 

 

LINKI NOŚNE

Linki nosne

Są potrzebne aby trzymać skoczka pod czaszą oraz aby ustawić skrzydło pod odpowiednim kątem (zaklinowania) do napływających i opływających je strug powietrza. Wykonane jest to dzięki różnym długościom linek nośnych, które podczepione są równomiernie do dolnej powierzchni skrzydła w miejscach łączeń płatów i przegród nośnych. Rozpoczynając od krawędzi natarcia linki są coraz dłuższe, co powoduje, że krawędź spływu jest wyżej.

Najczęściej na jednej przegrodzie nośnej mocuje się cztery linki, tworzące tzw. grupy. Zaczynając od krawędzi natarcia: A, B, C i najbliżej krawędzi spływu D.

Idąc w dół linki z grupy A i B łączą się w jedną główną, tworząc tzw. "kaskadę", która podłączana jest do przedniej taśmy nośnej a kaskadę linek C i D podczepia się do tylnej taśmy nośnej.

Wszystko to sumując mamy:

 •  w przypadku czasz 7-mio komorowych: 8 przegród nośnych, 32 linki przy czaszy i 16 linek głównych (kaskad) podłączonych do taśm nośnych
 • w przypadku czasz 9-cio komorowych: 10 przegród nośnych, 40 linek przy czaszy i 20 linek głównych

LINKI STEROWNICZE

Linki sterownicze 

Czasza skrzydła posiada lewą i prawą linkę sterowniczą. Służą one do sterowania spadochronem. Każda z nich doczepiona jest do skrajnej, tylnej części czaszy - krawędzi spływu. W zależności od modelu spadochronu może ich być różna ilość. Niezależnie od tego linki odchodzące od czaszy schodzą się w jedną (dla każdej strony czaszy) główną linkę sterowniczą, która przechodzi przez kółko prowadzące na tylnej taśmie nośnej i zakończona jest uchwytem sterowniczym.

Uchwyt sterowniczy

SLIDER

Slider

Nowoczesne spadochrony posiadają specjalne urządzenie do opóźniania i porządkowania procesu otwierania. Tym urządzeniem jest tzw. slajder (slider). Jest wykonany z tkaniny spadochronowej i ma kształt prostokąta z okutymi na rogach metalowymi oczkami (pierścienie). Przez nie przechodzą wszystkie linki spadochronu. Taka budowa slajdera gromadzi linki w cztery grupy. Przednią lewą i prawą oraz tylna lewą i prawą. Linki sterownicze przechodzą przez tylne pierścienie slajdera.

Tak zbudowany i zamontowany slajder podczas otwierania znajduje się pod czaszą i stawiając opór aerodynamiczny utrzymuje ją ściśniętą. W miarę otwierania prędkość spadania i opór na slajderze maleje, co powoduje ześlizgiwanie się go w dół po linkach, pozwalając czaszy swobodnie się napełnić. 

TAŚMY NOŚNE

Tasmy nosne

 

Służą do połączenia linek nośnych z uprzężą spadochronu. Występuje prawa i lewa taśma nośna i każda z nich jest rozdwojona. Mamy więc taśmę lewą przednią i tylną oraz prawą przednią i tylną.Do przednich taśm dołączane są kaskady linek A i B, natomiast do tylnych C i D oraz linki sterownicze poprzez kółko prowadzące.Dolne końcówki taśm nośnych są częścią zamków wyczepnych.

ZAMKI WYCZEPNE TYPU 3 RINGS

3 rings3 rings 1

 

3-ring system przeznaczony:

- do szybkiego uwalniania czaszy spadochronu od uprzęży spadochronu.

- do połączenia taśm głównej czaszy spadochronu z uprzężą spadochronu.

Wymyślony przez Bill Booth, system 3-ring pozwala spadochroniarzowi szybko uwolnid nieprawidłowo działającą czaszę główną spadochronu jednym ruchem.

Skoczkowie zazwyczaj muszą to zrobić szybko, w czasie sytuacji awaryjnych, w których trzeba użyć spadochron zapasowy. 3-ring system jest prosty, niezawodny i nie wymaga dużej siły fizycznej . Obecnie jedyny używany system na świecie. Duży pierścień (1) jest na stałe podłączony z uprzężą. Średni pierścień (2) na stałe połączony bezpośrednio z taśmą nośną ,do której (powyżej (2) ) zamocowany jest mały pierścień (3).

Przez pierścień (3) przechodzi bezpośrednio pierścień (2) a z kolei przez niego (3) .

Z kolei, mały pierścień (3) jest zabezpieczy pętelką przewodu (tasiemka), przez którą przechodzi żółty kabel. Uwolnienia pętelki przewodu poprzez usunięcie kabla powoduje kaskadowe i szybkie rozłączenie systemu mocowania. Żółty kabel to półsztywna stalowa linka pokryta teflonem. 

UPRZĄŻ WRAZ Z POKROWCEM

Uprzaz wraz z pokrowcem

 

Zadaniem uprzęży jest pewne trzymanie skoczka pod spadochronem oraz równomierne rozłożenie sił działających podczas otwierania i lotu na spadochronie.
Uprząż w pokrowcach plecy-plecy zintegrowana jest z pokrowcem. Posiada taśmy nośne dla spadochronu zapasowego oraz regulowane taśmy udowe i piersiową w celu dopasowania do budowy ciała skoczka.

W górnej części uprzęży, na wysokości barków znajdują się zamki wyczepne, aktywowane uchwytem, służące do natychmiastowego odłączenia czaszy głównej, w razie jej nieprawidłowego zadziałania. Ponadto po obu stronach taśmy piersiowej znajdują się: po stronie lewej - uchwyt otwierający pokrowiec spadochronu zapasowego

po stronie prawej - uchwyt zamków wyczepnych. Pokrowiec wygląda jak plecak z dwoma kopertowymi komorami, na górze - spadochronu zapasowego, na dole głównego. Komory spadochronów głównego jak i zapasowego zamykane są centralnie dzięki systemowi składającemu się z pętli, okutych oczek i zawleczek.

 

 CZASZA GŁÓWNA - PROCES OTWARCIA


Proces otwarcia

CZASZA GŁÓWNA - PROCES WYPIĘCIA;

Proces wypiecia

 

ZASADY DZIAŁANIA I OBSŁUGA AUTOMATU AAD

CYPRES

 CYPRES1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dzień dzisiejszy w użyciu występuje Cypres 2
Występuje w wersji 1 i 2 pinowej (czyli mówiąc krótko, do zabezpieczenia pokrowców zapinających komorę spadochronu zapasowego na 1 lub 2 zawleczki)
W zależności od przeznaczenia Cypres posiada funkcję:
student
expert
tandem
• speed (swoop)
Okres eksploatacji Cypres 2 maksymalnie 12 lat
Cypres 2 musi przejść przegląd techniczny co 4 lata.
Automat zostaje odesłany do fabryki (poprzez upoważnioną osobę) na przegląd i regulacje.
Baterie w urządzeniu muszą być zmieniane na nowe w Cypres 2 - co 4 lata (w ramach przeglądu fabrycznego), ewentualnie co 500 skoków.

Cypres Student

Student

 

 

 

 

Cypres Student przeznaczony jest do spadochronów, na których wykonują skoki uczniowie skoczkowie.

Posiada żółty przycisk oraz nadruk "Student" na panelu sterowania.
Cypres Student uruchamia część tnącą, jeśli prędkość spadania przekroczy
13 m/s i gdy występuje warunek wysokości:

  • jeśli prędkość skoczka jest równa prędkości wolnego spadania, wysokość otwarcia wynosi ok. 225m,
  • jeśli prędkość jest niższa niż wolnego spadania, ale ciągle powyżej 13 m/s np.
   z częściowo otwartą czaszą, Cypres Student uruchamia część tnącą, gdy wysokość zmniejszy się poniżej 300 m od ziemi.

Cypres Expert

Expert

 

 

 

 

Cypres Expert przeznaczony jest do spadochronów na których skoki wykonują skoczkowie samodzielni, bez nadzoru instruktorskiego.

Posiada czerwony przycisk na panelu sterowania Cypres Expert ratuje skoczka, gdy wykryje prędkość spadania:

  • wyższą niż 35 m/s na wysokości ok. 225 m nad poziomem gruntu
  • w przypadku wyczepienia poniżej tej wysokości, Cypres Expert będzie działał do wysokości ok. 39m nad ziemią.
  • poniżej tej wysokości otwarcie jest już bezcelowe (spadochron zapasowy nie spełni swojej roli), dlatego automat przerywa działanie.

Cypres Tandem

Tandem

 

 

 

 

Cypres Tandem przeznaczony jest do spadochronów na których wykonuje się skoki z pasażerem i/lub ładunkiem.

Posiada niebieski przycisk i napis Tandem na panelu sterowania.

Część tnąca zostaje uruchomiona po wykryciu prędkości spadania wyższej niż 35 m/s na wysokości ok. 580 m nad ziemią.

Cypres Speed

Cypres Speed (swoop) przeznaczony jest dla skoczków extremalnych, którzy wykonują skoki na spadochronach, na których prędkość lądowania dochodzi do 43 m/sek.
Posiada czerwony przycisk z napisem Speed na panelu sterowania
Część tnąca zostaje uruchomiona po wykryciu prędkości spadania wyższej niż 43 m/s na wysokości 225 m nad ziemią. W przedziale wysokości 225 m a 100 m funkcja pracy automatu zostaje wyłączona.

Automat VIGIL

Vigil

Automat spadochronowy Vigil obecnie występuje w wersji Vigil2 mając zastosowanie zarówno w pokrowcach jedno jaki dwu-zawleczkowych (czyli posiada 1 lub 2 piny).
Posiada trzy funkcje ustawiane w zależności od potrzeb skoczka i spadochronu na jakim wykonywany jest skok:

Automat spadochronowy Vigil posiada trzy tryby do wyboru przez użytkownika.

Tryb “PRO”
Automat Vigil uwalnia na wysokości 840 stóp (256 metrów) oraz poniżej do 150 stóp
(46 metrów), jeśli prędkość swobodnego spadania jest równa lub wyższa niż 35 m/sek. (78 mph lub 126 km/h)*

Tryb “STUDENT”
Automat Vigil uwalnia na wysokości 1040 stóp (317 metrów) oraz poniżej do 150 stóp (46 metrów), jeśli prędkość swobodnego spadania jest równa lub wyższa niż 20 m/sek. (45 mph lub 72 km/h)*

Tryb “TANDEM”
Automat Vigil uwalnia na wysokości 2040 stóp (622 metrów) oraz poniżej do 150 stóp (46 metrów), jeśli prędkość swobodnego spadania jest równa lub wyższa niż 35 m/sek. (78 mph lub 126 km/h)*

* Przecinak zostanie uruchomiony natychmiast z momentem osiągnięcia wartości parametrów określonych wcześniej dla danego trybu aktywacji (wysokość i prędkość spadania).
Vigil nie aktywuje piroprzecinaka jeśli wysokość spadnie poniżej 46 metrów nad ziemią.
Jeśli użytkownik zdecyduje się na powrót na ziemię samolotem zamiast skakać, to należy uprzedzić pilota o statusie automatu Vigil tak aby mógł ograniczyć prędkość schodzenia, dostosowując ją do ustawionego trybu: 45 mph (20 m/sek.) dla trybu “STUDENT” i 78 mph (35 m/sek.) dla trybów “PRO” lub “TANDEM” oraz do ustawionej wysokości aktywacji (jest to szczególnie ważne w trybie “STUDENT”).
W takim przypadku zaleca się wyłączenie automatu Vigil jeśli to możliwe.

DANE TECHNICZNE

 • Temperatura pracy: od -25°C do +70°C
 • Żywotność: 20 lat
 • Konserwacja: - Nie wymaga zaplanowanej konserwacji
                         - W funkcjach komunikatów samotestowania podczas uruchamiania
 • Wodoodporność: IP 67 – zanurzenie na głębokość 0,5m na maks. 30 minut
 • Okres czuwania: 14 godzin
 • Zasilanie: - Łatwo wymienialny w terenie, podwójny akumulator

Wymiana baterii:

 • zawsze gdy baterie sygnalizują wyładowanie „Bat Low” lub „Bat Rpl” na wyświetlaczu,
 • zalecana przez producenta co 5 lat lub 2000 skoków

Zasady działania i obsługa automatu MPAAD

MPAAD

Wymiary (mm): 100 x 62 x 20
Waga (g): 250g
Baterie: Specjalne litowe
Żywotność baterii: 4 lata lub 300 godzin pracy
Zakres działania (m): 600 do + 10000 m (NPM)

Wysokość aktywacji (m):
· 270 m Expert i
· 270 m Student
· 560 m Tandem

Prędkość aktywacji (m/s):
· 35 m/s Expert
· 20 m/s Student
· 35m/s Tandem

Wysokość gotowości (m):
· 450 m Expert
· 450 m Student
· 900 m Tandem

Dokładność w %:± 7 %
Zakres temperatur: od - 20 do + 600C
Stan gotowości(h): Możliwość nast.
od 1 – 19 godzin
Lądowanie poza lotniskiem: Możliwość nast. na ±600m

Nasi Partnerzy

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Joomla templates by Joomlashine